Publisert 3. juni 2015

Informasjonsark om de nye byggereglene

/link/50f3036f431d4b12bd5d3e443eeb2a99.aspx
Informasjonsark fra NKF er gjort tilgjengelig for den som skal bygge. Arkene gir blant annet informasjon om hva du må søke om og hva som er unntatt søknadsplikten etter 1. juli 2015

12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) gir veiledning og informasjon for den som skal bygge.

Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak.

 

Her finner du informasjonsarkene

Informasjonsarkene ligger her som pdf. Alle arkene åpnes i nytt vindu når du klikker på lenkene.

 

 

Om informasjonsarkene

Arkene er laget av Norsk kommunalteknisk forening (NKF). I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet er arkene oppdatert i henhold til de nye reglene som trer i kraft 1. juli.

 

Arkene har tidligere vært forbeholdt medlemmer i NKF og har blitt delt ut på servicetorget eller nettsiden til kommunen. Nå har Direktoratet for byggkvalitet frikjøpt informasjonsbladene i ett år. De er dermed tilgjengelige for landets kommuner og for den som skal bygge.

 

Arkene er foreløpig tilgjengelig på bokmål. En nynorsk versjon kommer senere.

 

Informasjonsarkene er oppdatert 1. januar 2016

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979