Sentral godkjenning og ansvarsrett i byggesak

<p class="bannerHeader"><span style="font-size: 16px;">Direktoratet for byggkvalitet informerer og veileder om regelverket for sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett. Direktoratet administrerer den sentrale godkjenningsordningen&nbsp;og er sekretariat for&nbsp;Klagenemnda for sentral godkjenning&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">for ansvarsrett.</span></p>

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker.

Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet  i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystem ønsker man å plassere ansvaret hos de som bygger og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår. Les mer 

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979