Byggesaksdagene

Byggesaksdagene er Direktoratet for byggkvalitets årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene. Vi ses igjen 7. og 8. november 2023!