Ansatte i Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet blir ledet av direktør Per-Arne Horne. 

Sist endret 01.12.2023

Ledergruppa består av:

  • Direktør Per-Arne Horne
  • Leder av enheten for bærekraft og byggeregler og assisterende direktør, Hanne Kofstadmoen
  • Leder av enheten for innovasjon og digital transformasjon, Kari Befring Bjørnstad
  • Leder av avdelingen for sentral godkjenning, Steinar Andersen
  • Leder av avdelingen for administrasjon og virksomhetsutvikling, Rune Melleby
  • Kommunikasjonssjef Karen Thommesen