Dialogmøte om digitale tilstandsrapporter

Direktoratet for byggkvalitet jobber med å tilrettelegge for utvikling av digitale tilstandsrapporter til forskriften «tryggere bolighandel».

Sist endret 04.05.2023

De digitale tilstandsrapportene skal på sikt utarbeides etter en bestemt datastruktur. Vi inviterer nå til et nytt dialogmøte om videre implementering av datastrukturen. I møtet vil vi ha tilbakemeldinger om datastrukturen fungerer, og mulige forbedringer.

Agenda for dagen:

  • Runde rundt bordet - erfaringer siden sist?
  • Litt repetisjon om bakgrunnen for digitale tilstandsrapporter
  • Planer for veiledning i datastrukturen
  • Servicedesk
  • Pilotering/testing av den digitale datastrukturen

I møtet 31.08.22, diskuterte vi hvordan vi skal få veiledningen vår til forskriften inn som en del av datastrukturen. I mellomtiden har vi jobbet med å legge inn veiledning i strukturen. Vi trenger tilbakemeldinger og innspill fra dere brukere, slik at vi kan lage et hensiktsmessig system, samtidig som vi ivaretar kravene i forskriften. Alle interessenter er velkomne, også de som ikke deltok i sist møte.

Praktisk informasjon

Tid: 11. mai, 13-15

Sted: Mariboes gate 13

Meld deg på!