Hvilken rolle har sentral godkjenning i byggesaker?

28. mars inviterte vi til webinar om rollen sentral godkjenning spiller i byggesaker.

Sist endret 09.03.2023

Tema for webinaret var hva sentral godkjenning betyr for foretak og kommuner.

Vi informerte også om forlengelsen av overgangsordningen til sentral godkjenning fram til 2025, og hvordan direktoratet behandler innrapporteringer fra kommunene etter tilsyn.

Se opptak fra webinaret