Klimagassutslipp fra byggematerialer

Rapporten "Klimagassutslipp om byggematerialer" viser at verktøyene som brukes til klimagassberegninger gir ulike resultater. Vi inviterte til presentasjon av rapporten, og en diskusjon om hva som må til for at klimagassberegninger med ulike verktøy skal gi samme resultat.

Sist endret 02.06.2023

På oppdrag fra DiBK har Multiconsult gjennomført klimagassberegninger for fire referansebygg. De fire referansebyggene er enebolig, firemannsbolig, boligblokk og kontorbygning.

Klimagassberegningene er gjort med tre ulike verktøy. Det er brukt standard materialer og i tillegg utslippsfaktorer gitt i de ulike verktøyene. Det viser seg at verktøyene gir ulike resultater. Multiconsult har også sett på hvordan klimagassutslippene kan reduseres uten at det påvirker kostnadene.

2. juni presenterte Multiconsult rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer». Her kan du bla deg gjennom presentasjon og lese rapporten