Norsk vannskadedag 2023

Hvordan ivaretas funksjonsbaserte krav (TEK17) når man ikke velger preaksepterte ytelser? Hvordan ivaretas grensesnittet mellom prosjektering og utførelse? Svarene får du på Norsk vannskadedag 20. april.

Sist endret 17.03.2023

Formålet med vannskadedagen er å skape en møteplass for bransjekollegaer med interesse for:

  • riktig forståelse av regelverket
  • bevisstgjøring av tekniske forhold
  • gode tekniske løsninger

Med økt kompetanse innenfor disse områdene oppnår vi færre fremtidige tvister i prosjekter, og man blir mer bevisst på hvilken risiko man egentlig tar på vegne av bedriften sin, dersom man eventuelt ikke har riktig forståelse til krav og regler.

Praktisk informasjon

Tid: 20. april 08.30–15.40

Sted: Vika kino, Oslo

Norsk vannskadedag er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for byggkvalitet, SINTEF, Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom.

Plakat som viser foredragsholderne på Norsk vannskadedag 2023
Foredragsholdere på Norsk vannskadedag 2023