Webinar: Ny veileder om visuelle kvaliteter for tilbygg

Direktoratet for byggkvalitet lager en ny veileder om visuelle kvaliteter. I en første pilot har vi tatt for oss tilbygg til småhus.

Sist endret 25.08.2022
detaljer_tilbygg til gammel laftehus_Uppigard Lid_Adaptiv Arkitektur.jpeg
Tilbygg til gammelt laftehus, Uppigard Lid. Foto: Adaptiv Arkitektur/Alter Image

Veilederen retter seg mot boligeiere, men er også tenkt som støtteverktøy for andre prosjekterende og for saksbehandlere i kommunen.

Vi ønsker å få tilbakemeldinger på tekst, bildebruk og struktur i veilederen. Målet er å forbedre den fram mot endelig lansering. I webinaret fikk du vite mer om veilederen.

Prøv gjerne veilederen Visuelle kvaliteter for småhus.

Se opptak fra webinaret