Webinar: Nytt verktøy for deg som prosjekterer trapp

Trapp er det temaet Direktoratet for byggkvalitet får flest spørsmål om i byggteknisk forskrift. Vi har derfor utviklet et nytt digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å prosjektere trapp.

Sist endret 13.01.2022

Verktøyet er rettet mot de som prosjekterer trapper, slik som arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre aktører i byggenæringen. Du kan finne veilederen her: Sjekk kravene til trapp

På webinaret viste vi hvordan du ved å svare på et fåtall spørsmål om plassering og bruksområder, får opp en liste over hvilke krav i trappebestemmelsen som gjelder.

Slik blir det enklere og raskere å finne ut hvilke krav en bestemt trappetype har til for eksempel trappebredde, trinnstørrelse, håndløpere og tilgjengelighet. Redusert tidsbruk på å finne fram til riktige krav, vil også bidra til en mer effektiv prosjektering.

Vi har også lagt vekt på å forklare og illustrere de ulike kravene basert på spørsmål og innspill vi har fått fra brukerne.

Vi arrangerte webinar onsdag 26. januar om det nye trappeverktøyet.

Se webinaret under: