Webinar om arkitektur i plan- og byggesaker

Er plan- og bygningsloven en «ja-lov» når det gjelder å sikre arkitektonisk kvalitet?

Sist endret 05.10.2023

Tirsdag 6. juni arrangerte vi, sammen med med Fredrik Holth, dosent i juridiske fag NMBU og partner i Holth & Winge, et webinar om handlingsrom i plan- og byggesak for å sikre arkitektonisk kvalitet. Holth har skrevet flere utredninger, bøker og artikler innen plan- og bygningsrettslige temaer. 

Ny rapport om arkitektonisk kvalitet

Arkitekturdebatten i Norge har fått et oppsving de siste årene. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bestilt en ny rapport «Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak». Den nye rapporten klarlegger og tydeliggjør kommunenes juridiske handlingsrom for å styre arkitektonisk kvalitet i de bygde omgivelsene.

I tillegg vurderer rapporten suksesskriterier og barrierer for å lykkes med å sikre arkitektoniske kvaliteter i plan- og byggesaksforvaltning.

På webinaret delte Fredrik Holth de viktigste funnene og anbefalingene i rapporten.