Webinar om Arkitekturløftet - Hvorfor Norge trenger en revolusjon for de bygde omgivelsene

Hvis de bygde omgivelsene i byer, tettsteder og distrikter i Norge skal utformes målrettet, trengs det et stort og bredt nasjonalt løft.

Sist endret 10.03.2022

Det mener Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag.

Torsdag 31. mars presenterte Alexandria Algard, arkitekt og leder for innspillsforumet, arkitekturløftet og innspillsforumets fem konkrete råd for hvordan vi kan oppnå bedre resultater i utformingen av de fysiske omgivelsene.

Innspillsforumet ble nedsatt av det tidligere Kommunal- og moderniseringsepartementet (KMD) i juni 2021 for å gi konkrete råd om hvordan vi kan sikre at det som bygges er bærekraftig og av høy kvalitet.

Du kan se opptak av webinaret her:

Praktisk informasjon

Dato: 31. mars 2022

Tid: 09.00 - 09.45

Se opptak av webinaret her!