Webinar om eksempelveileder for eksisterende bygg

Hvilke arbeid på eksisterende bygg er søknadspliktige og når gjelder kravene i byggteknisk forskrift? Lurer du på om noe er vedlikehold, vesentlig endring, reparasjon eller hovedombygging?

Sist endret 10.02.2022

Direktoratet har utviklet en ny veileder med praktiske eksempel som skal gjøre det enklere å navigere i regelverket for alle som arbeider med vedlikehold eller endringer på eksisterende bygninger.

Tirsdag 1. mars arrangerte vi et webinar hvor vi blant annet gikk gjennom hvilket arbeid på eksisterende bygg som er søknadspliktige og når kravene i byggteknisk forskrift gjelder.

Opptaket av webinaret finner du her.