Webinar om fargebruk i arkitekturen

Oslo kommunes fargeveileder er en kilde til inspirasjon, formidler kunnskap og gir råd om hvordan gjøre gode fargevalg.

Sist endret 02.11.2023

Bli med på DiBKs webinar tirsdag 5. desember når enhetsleder Margrethe Øyvann Tviberg og seniorarkitekt Thea Katharina Rynning fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forteller om veileder for fargebruk i byområder.

Påmelding

Dette er et digitalt gratisarrangement fra DiBK rettet mot byggsektoren. Webinaret sendes 5. desember kl. 09.00 – 10.00. 

Fargene er viktige for å skape gode steder å være

Hver gang en fasade males, et nytt byggverk skal oppføres, eller et byrom skal rustes opp, tas det valg om farge og materialitet. En bevisst farge- og materialbruk i arkitekturen kan styrke omgivelsenes karakter og gi økt trivsel og velvære. Det skaper gode steder å være.

På webinaret vil du lære mer hvordan veilederen gir deg verktøyene til å ta gode fargevalg. Her legges det vekt på ulike tilnærminger avhengig av områdets karakter og den spesifikke bysituasjonen. Kanskje kan denne veilederen inspirere til større bevissthet om fargebruk i arkitekturen rundt om i landet?

Du kan bla i veilederen på nettsiden til Oslo kommune.

Om innlederne

Thea Katharina Rynning.png
Thea Katharina Rynning er seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og har vært prosjektleder for arbeidet med fargeveilederen. Hun er utdannet arkitekturhistoriker fra Universitetet i Oslo og har tidligere blant annet arbeidet med arkitekturpolitikken og Oslo bys arkitekturpris.
Margrethe Øyvann Tviberg.png
Margrethe Øyvann Tviberg er enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og har ansvar for oppfølging av arkitekturpolitikken i etaten. Hun er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har tidligere jobbet hos Riksantikvaren og i Miljøverndepartementet.