Webinar om gjennomføringsplan i byggesaker

Hvilke regler gjelder for gjennomføringsplan i byggesaker? Lurer du på hva gjennomføringsplanen skal inneholde i de forskjellige søknadstrinnene i byggesaken, eller hva som er hensikten med en gjennomføringsplan?

Sist endret 09.09.2021

Tirsdag 5. oktober arrangerte vi et webinar hvor vi blant annet går gjennom reglene for gjennomføringsplan, hva den skal inneholde og hva som er hensikten med planen.

Webinaret er tilpasset byggesaksbehandlere i kommunen, men kan også være relevant for andre.

Opptaket av webinaret ser du her