Webinar om nye regler for mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for oppføring av mikrohus som skal brukes til helårsbolig.

Sist endret 20.06.2023

Hensikten med regelendringen er å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

Tirsdag 20. juni arrangerte vi et webinar hvor vi gikk gjennom de nye reglene.

Se opptak fra webinaret

I opptaket presenterer vi veiviseren Mikrohus som helårsbolig. Til slutt svarer vi spørsmål som kom inn underveis i presentasjonen.