Webinar om prioriterte tilsynsområder

Lurer du på hvordan du skal gjennomføre tilsyn med de nye prioriterte tilsynsområdene?

Sist endret 07.04.2022

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

  • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

Direktoratet har utarbeidet veiledninger for hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

Tirsdag 26. april presenterte vi de prioriterte tilsynsområdene og veiledningene vi har utarbeidet. Se opptak fra webinaret her: