Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Regjeringen åpner derfor for å fravike plan- og bygningsloven.

Sist endret 17.03.2020

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som skal bidra til at kommunene og helsemyndighetene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt. Kommunene kan etter forskriften gjøre unntak fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Det kan også gis unntak fra krav om nabovarsel.

– Vi er midt i en vanskelig tid. Flere kommuner har allerede mange smittede og ansatte som er i karantene. Vi må derfor gjøre det vi kan for å hjelpe kommunene. Dette tiltaket bidrar til å forenkle regelverket slik at en kommune som for eksempel har behov for å bruke en idrettshall til å oppbevare medisinsk materiell eller til å etablere en legevakt, kan gjøre det på en effektiv og rask måte, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister i en pressemelding fra departementet.

Hvis det er behov for dispensasjon fra plan, er det i forskriften gitt stramme tidsfrister for både kommunen og statlige myndigheter. Kommunen er gitt rett til å behandle og avgjøre dispensasjonen dersom statlige myndigheter ikke overholder fristene.

Det er i forskriften også gjort unntak fra en rekke byggtekniske krav. Krav til forsvarlig sikkerhet ligger fast.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. januar 2021.