Bli med på direktoratets nasjonale tilsynskampanje

De to første ukene i september står DiBK klare til å bistå kommuner som deltar i den nasjonale tilsynskampanjen med hybler og boenheter.

Sist endret 03.05.2023

Tilsyn med hybler og boenheter er et av tilsynsområdene kommunene skal prioritere. Målet med kampanjen er å sørge for trygge og gode boliger også for de som leier.

Nærmere 50 kommuner har allerede meldt seg på, og det er fortsatt mulig å bli med.

Bruk denne lenken til å melde på din kommune.

Direktoratet stiller med ekstra ressurser for å hjelpe kommuner som er påmeldt i kampanjen.

Be innbyggerne om tips om ulovligheter

Tilsyn med hybler og boenheter reguleres av en bestemmelse i loven om tilsyn med eksisterende bebyggelse. Det vil si at kommunen bare kan føre tilsyn når det er mistanke om ulovlige forhold. Kommunen er derfor avhengig av tips eller andre konkrete funn for å sette i gang tilsyn. 

DiBK oppfordrer kommuner om å be innbyggerne om tips om mulig ulovlig bruk, gjennom egne kommunikasjonskanaler.

Det er et krav at tilsyn i eksisterende bebyggelse må varsles i god tid. Kommunene bør derfor starte informasjonsarbeidet nå.

I løpet av mai blir et forslag til maler til bruk i tilsynet publisert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.