Boliger skal være trygge og av høy kvalitet

I 2018 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for byggkvalitet. I nesten to år har utvalget vurdert hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet.

Sist endret 05.02.2020

Nå er rapporten overlevert til Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Ifølge en pressemelding fra departementet peker utvalget på flere utfordringer i bygg- og anleggsbransjen, i tillegg til at de kommer med forslag til endringer i regelverket.

– Samfunnet er i endring, og da må vi også tørre å tenke nytt om systemene våre og måten vi jobber på. Jeg håper at denne rapporten vil være et godt grunnlag for videre politikkutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup i pressemeldingen.

Departementet skriver videre at de nå vil sende rapporten ut på høring og invitere til et innspillsmøte med aktører fra bransjen. Den sentrale godkjenningsordningen for foretak vil fortsette inntil eventuelle nye tiltak er etablert.

Se pressemeldingen fra departementet og les rapporten