Bygg Arena Arendal med fokus på klima, arbeidsliv og boligbygging

Norge skal gjennom en stor, grønn omstilling innen 2030. Nå må endringstakten økes ytterligere.

Sist endret 09.02.2023

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring med 250 000 ansatte. Næringen er også en betydelig bidragsyter til de norske klimagassutslippene. Nå må innsatsen økes kraftig for å nå klimamålene vi har satt for de neste sju årene.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) deltar på Arendalsuka for andre år på rad. Vi samarbeider med Bygg Arena Arendal - et fellesskap av 40 nasjonale virksomheter og foreninger i byggenæringen - om programmet. Fra 14. til 18. august er dette de tre hovedtemaene du kan høre om på Bygg Arena Arendal:

Klima og miljømessig bærekraft

Hvordan kan vi bygge boliger og veier uten å skade naturen? Den norske sirkulærøkonomien er i startgropa, men hvordan kan vi få fart på arbeidet? Hvordan skal vi bygge for å håndtere klimaendringene og hvordan kan vi elektrifisere mer og smartere?

Sosial bærekraft

Hva er egentlig en god bolig, og hva er god stedsutvikling? Kan vi skape nye samtaler rundt arkitekturpolitikk og er dagens planverk godt nok?

Et anstendig og rettferdig arbeidsliv

Hvordan kan partene i arbeidslivet sikre det gode samarbeidet og hvordan kan vi inkludere de som faller utenfor.