Bytt ut varmepumpa på en miljøvennlig måte

Brukte varmepumper skal resirkuleres akkurat som annet elektrisk avfall. Men fordi de inneholder gass, må de demonteres av en installatør som er F-gass sertifisert.

Sist endret 22.01.2020
Varmepumpe.jpg
Varmepumper skal skiftes ut av en F-gass-sertifisert installatør. Foto: Mostphotos

I løpet av de neste årene, må et stort antall luft-til-luft-varmepumper skiftes ut fordi de er gamle. Disse eldre varmepumpene inneholder en gass som skader klimaet og miljøet hvis den slippes ut. Det er derfor viktig at demonteringen gjøres riktig.

Privatpersoner har ikke lov til å demontere varmepumpa selv – det må gjøres av en F-gass-sertifisert installatør. Da gjøres jobben trygt og lovlig, og er eieren sikret at gassen og varmepumpene blir håndtert og tatt vare på slik at de mest mulig kan gjenbrukes.

Anbefalingen om håndtering av varmepumper kommer fra nettverket for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP-nettverket). NHP-nettverket har jobbet med avfallshåndtering i byggenæringen siden 2001.

I tillegg til filmsnutten, har nettverket laget en brosjyre beregnet på alle som skal skifte ut varmepumpa si eller har spørsmål om demontering og gjenvinning.

Filmen og brosjyren om å bytte varmepumper er laget av NHP-nettverket i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall, Norsk Varmepumpeforening, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Miljødirektoratet, Stiftelsen Returgass, Renas og Direktoratet for byggkvalitet.