Det skal dokumenteres at alle krav i TEK17 er oppfylt

Når du bygger, endrer eller river, må du dokumentere at kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er oppfylt i det ferdige byggverket.

Sist endret 20.04.2020

Kapittel 2 i TEK17 setter krav til dokumentasjon av funksjonskrav, preaksepterte ytelser og utførelse.

Kapittel 2 gjelder for alle kapitlene i TEK17

– Vi får en del spørsmål om krav til dokumentasjon i forbindelse med byggeprosjekter. Noen lurer på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder der det ikke er spesifisert i enkeltkapitler i TEK17. Derfor ønsker vi å understreke at kapittel 2 beskriver hvilke forskriftskrav som skal dokumenteres. Kravene gjelder for det ferdige byggverket, sier Christine M. Karlsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Kravene til dokumentasjon er satt for å sikre at prosjektering, produkter og utført arbeid er i samsvar med forutsetningene og at det ferdige byggverket oppfyller myndighetskravene.

Dokumentasjonskravene i kapittel 2 gjelder for kravene i alle kapitlene i TEK17 – uavhengig av om det er spesifisert krav til dokumentasjon i enkeltkapitler eller ikke.

Dokumentasjonen må bevise at kravene i forskriften er oppfylt

Dokumentasjonen i et byggeprosjekt (tiltak) omfatter skriftlig eller digitalt materiale som tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, sjekklister, fotografier og så videre.

– Denne dokumentasjonen må samlet sett bevise at kravene i forskriften er oppfylt. Dokumentasjonen må være lagret i et format som gjør den tilgjengelig for alle som trenger informasjonen, sier Christine M. Karlsen.

Kravet til dokumentasjon for den aktuelle bygningen omfatter:

  • konsept (hovedutforming) – dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav og underlag som er tilstrekkelig for detaljprosjekteringen
  • detaljprosjektering – dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser og produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for utførelsen
  • utførelse –- dokumentasjon for at utførte løsninger er i samsvar med produksjonsunderlaget