DiBK ber kommunene oppdatere sin informasjon om byggesøknader

– Vi ber kommunene nå oppdatere sin informasjon om hvordan søkere skal sende sine byggesøknader til kommunen, sier fagdirektør for digitalisering Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet.

Sist endret 03.04.2020

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020, og alle profesjonelle aktører i byggenæringen kan nå ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.

– Informasjonen om ByggSøk på kommunens nettside og i annen informasjon til publikum må oppdateres. Istedenfor å henvise søkere til ByggSøk, ber vi om at kommunene henviser til informasjon på direktoratets nettsider på dibk.no/tjenestene, sier Bjørnstad.

– Jobben kommunene gjør på nettsidene sine er viktige for å realisere gevinstene av vårt felles digitaliseringsarbeid for byggsektoren, fortsetter Bjørnstad.

Løsninger for profesjonelle

Flere leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Profesjonelle aktører kan nå digitalt fylle ut og sende inn:

  • Nabovarsel
  • Rammetillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • Ettrinnssøknad
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan
  • Endringssøknad
  • Midlertidig brukstillatelse
  • Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad.

Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.

Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller.

Løsninger for privatpersoner

Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt. Nye digitale søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av året.

Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.