Endringer i plan- og bygningsloven på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven på høring.

Sist endret 08.05.2019
paragraftegn.jpg

Forslaget gjelder særlig endringer i reglene om eksisterende byggverk, for å utvide boligeiers handlingsrom til å gjøre endringer på egen eiendom.

Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsen om kommunens mulighet til å gi unntak fra tekniske krav, for å gi mer forutsigbarhet og likere byggesaksbehandling.

Høringen gjelder også endringer i eierseksjonsloven og lov om burettslag, blant annet for å forsterke tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering.

Svar på høringen

Høringsfristen er 1. september 2019.