Endringer i veiledningen til SAK10 § 9-4

Direktoratet har gjort endringer i veiledningen til SAK10 § 9-4, om plassering i tiltaksklasse.

Sist endret 09.06.2021

I veiledningen til SAK10 § 9-4 har det til nå stått en tabell som viser eksempler på tiltaksklasseplassering for ulike fagområder. Tabellen er tilsvarende tabellen som gjelder for den sentrale godkjenningsordningen og som følger av § 13-5. Fagområdene i tabellen er kun bindende for den sentrale frivillige godkjenningsordningen.

For snevert bruksområde

Tabellen i veiledningen til § 9-4 er nå tatt ut. Bakgrunnen for dette er blant annet at det er gitt tilbakemelding om at tabellen forstås og praktiseres som bindende krav. Dette kan bidra til mindre fleksibilitet i regelverket, noe som er i strid med intensjonene med bestemmelsen.

Kompetanse og kvalitet

Det er også gjort endringer i veiledningen for plassering av tiltaksklasse 3 for ansvarlig prosjekterende, og henvisning til bruk av alternativ analyse for prosjektering i tiltaksklasse 3 er tatt ut. Når det gjelder bruk av analyse, må valg av tiltaksklasse vurderes ut fra type byggverk og kompleksitet ved prosjekteringen. Det er med andre ord ikke et ubetinget krav om tiltaksklasse 3 ved fravik fra preaksepterte ytelser i veiledning til TEK17.

Se hvor endringen er gjort