Enklere å bygge terrasser og tilbygg

Fra 1. mai blir det enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom.

Sist endret 17.02.2021

Regjeringen gjør en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen.

Det blir også mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk uten å søke, og mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold.

Den som vil bygge har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket. Det er blant annet viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor før man setter i gang.

Direktoratet for byggkvalitet vil lage en veileder om de nye reglene til de trer i kraft 1. mai 2021.