Enklere regler for rask etablering av akuttinnkvartering for ukrainere som søker beskyttelse i Norge

Større tilstrømninger av ukrainere til Norge som søker beskyttelse gir behov for raskt å kunne etablere nødvendig akuttinnkvartering. Dette er innkvartering som skal benyttes i en kortere periode, før ukrainerne bosettes i kommunene.

Sist endret 08.03.2022

Pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

For å sikre raskere prosesser, har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt en midlertidig forskrift som gir kommunene myndighet til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling.

Den midlertidige forskriften er innholdsmessig lik forskriften som kommunene har erfaring fra å bruke under pandemien. Forskriften innebærer i korte trekk at kommunene gis myndighet til å gjøre unntak fra krav om søknad for kortvarig bruksendring eller plassering av bygninger.

Det er kun offentlige myndigheter, som for eksempel UDI eller kommunene selv, som kan be om unntak. Forskriften gir også unntak fra krav i byggteknisk forskrift (TEK17), og fra krav om nabovarsel og ferdigattest.

Den midlertidige forskriften gjelder fram til 1. januar 2024.