Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Å bruke byggevarer om igjen bidrar til økt bærekraft, og interessen for ombruk er stor i byggenæringen. Men er ombruk lønnsomt? En analyse viser at å redusere avfallsmengden foreløpig er mer lønnsomt enn å bruke byggevarene om igjen.

Sist endret 20.05.2020

For å sikre god ombruk er det avgjørende at dokumentasjonen som viser egenskapene til de ombrukte byggevarene er gyldig. Men når regelverket er innrettet mot bruk av nye materialer og ikke ombruk av gamle, blir det å dokumentere egenskapene en omfattende øvelse for distributører av byggevarer.

Hva er alternativer til ombruk?

En samfunnsøkonomisk analyse om effekter av avfallsminimering viser at det foreløpig både er mer bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengden fra nybygg enn det er å gjenvinne avfallet eller ombruke byggevarer.

Analysen, som er gjort av Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO på oppdrag fra DiBK, vurderer tre tiltak som kan bidra til å nå nasjonale mål for avfall i byggenæringen:

  1. Redusere mengden generert avfall (avfallsminimering)
  2. Økt ombruk
  3. Økt materialgjenvinning

Ombruk kan bli lønnsomt på sikt

Rapporten konkluderer med at ombruk på sikt kan bli mer lønnsomt - med utvikling av markedsportaler for ombruk, standarder for dokumentasjon av ombruksprodukter og økt bruk av standardiserte moduler.

Viktig å se muligheter

- Direktoratet heier på ombruk av byggematerialer, men vi mener det er viktig å se på andre muligheter i tillegg til ombruk får å få økt bærekraft og mer sirkulærøkonomi i byggenæringen. Ikke minst er det viktig å gjennomføre tiltak som bidrar inn i den sirkulære økonomien så raskt som mulig. Tiltak for å redusere avfall fra byggenæringen er den mest lavhengende frukten – foreløpig er det å minimere avfall mest lønnsomt både for utbygger og for samfunnet, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet.

Se opptak og presentasjoner fra webinar om ombruk

20. mai arrangerte vi et webinar der rapporten ble presentert, sammen med en erfaringer med å redusere avfall og utfordringer ved ombruk av byggevarer. Under ser du opptaket fra webinaret og lenker til presentasjonene som ble holdt.

Presentasjonene