Felleseuropeisk tilsyn med nye heiser

Direktoratet for byggkvalitet har deltatt i et felleseuropeisk tilsyn med nye heiser. Tilsynet omfattet tolv norske heiser.

Sist endret 24.10.2019
heis-unsplash-1240.jpg
Alle nye heiser skal kontrolleres av et teknisk kontrollorgan før igangsetting og CE-merkes av en installatør. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

– Resultatet av tilsynet med de norske heisene viser at de tekniske kontrollorganene gjør en god jobb. Dette til tross for at det ble avdekket én alvorlig feil med én heis, og tre mindre alvorlige feil med andre heiser. Ingen av feilene er så alvorlige at det er nødvendig å stoppe bruken av heisene nå, men feilene må rettes opp innen to år, opplyser Søren Tybring Haug, seniorrådgiver og heisfaglig talsperson i Direktoratet for byggkvalitet.

To tekniske kontrollorgan i Norge

I Norge er det to tekniske kontrollorgan (TKO) for heiser og andre løfteinnretninger, Kiwa og Norsk Heiskontroll. Gjennom det felleseuropeiske tilsynet valgte direktoratet ut tolv nye heiser, fordelt på seks hydrauliske heiser og seks tauheiser (kjedeheiser). Heisene er dessuten fordelt med seks på hver av de to tekniske kontrollorganene.

– Alle nye heiser skal kontrolleres av et teknisk kontrollorgan før igangsetting og CE-merkes av en installatør. Det er installatøren som bestiller den tekniske kontrollen, forteller Søren Tybring Haug.

Oslo Heiskontroll gjennomførte kontrollen med TKO-ene

Tilsynet med de tekniske kontrollorganene krever heisfaglig bakgrunn, og direktoratet satte bort arbeidet til Oslo Heiskontroll, som selv ikke er et teknisk kontrollorgan.

Resultatet av tilsynet er overlevert AdCO heis, som er det felleseuropeiske myndighetssamarbeidet når det gjelder heis og løfteinnretninger.