Flere midler til digitalisering av plan- og byggesaker

Digdir har delt ut 132,5 millioner kroner til ulike digitaliseringstiltak i offentlig sektor. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått foreløpig tilsagn til to ulike prosjekter.

Sist endret 04.05.2023

- Dette er digitaliseringsprosjekter som kommer byggenæringen, kommuner og privatpersoner til gode. Vi har allerede bevist at våre digitaliseringtiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme. At vi nå får midler til å fortsette arbeidet, understreker behovet for digitale plan- og byggesaker, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Samarbeid med kommuner, byggebransje og IKT-markedet ​

Fellestjenester BYGG er DiBKs digitale regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Her har direktoratet allerede fått 52 prosent av de profesjonelle aktørene i bransjen til å gjennomføre byggesaksprosessen heldigitalt.

Avdelingsdirektør Kari Befring Bjørnstad har ansvaret for digitaliseringsarbeidet i DiBK. Hun ser for seg et løp der direktoratet videreutvikler verktøyene for gode digitale byggesaksprosesser, samtidig med en satsning på digitalisering av planprosessen.

- Vår løsning har vært å jobbe skrittvis og ha en lærende tilnærming sammen med kommuner, bransje og IKT-markedet.​ Når det gjelder planprosesser, merker vi at det er store forventninger og utålmodighet hos utbyggere og kommuner​, sier Befring Bjørnstad.

Drømmeplan og GeoLett2

Prosjektet Drømmeplan skal gjøre reguleringsplaner mer brukervennlige, slik at planbestemmelsene i kommunen blir enklere å lese og forstå for innbyggerne. Til nå har fem ulike kommuner, med forskjellige behov, deltatt i utviklingen gjennom et pilotprosjekt. Kommunene som har deltatt i pilotfasen er Sandnes, Fredrikstad, Åfjord, Ål og Hemsedal.

- Tilbakemeldingen fra pilotkommunene har vært svært god. At vi nå får 10 millioner kroner til å fortsette arbeidet, gjør at vi kan komme enda et steg videre mot å kunne tilby gode digitale planverktøy til alle kommuner, sier Befring Bjørnstad.

I tillegg har DiBK fått tilsagn om 20 millioner kroner til prosjektet GeoLett 2.0. Prosjektet bygger på GeoLett 1.0, som ble gjennomført i perioden 2017-2020. GeoLett 1.0 la til rette for størst mulig grad av automatisering av plan- og byggesaksprosessen. Geolett 2.0 skal gjøre det enklere for offentlige etater å dele temadata, og enklere for kommunene å bruke dataene som de trenger i plan- og byggesaksprosessen.

- Vi har et mål om å etablere en sammenhengende tjeneste på tvers av kommunale og statlige virksomheter. Når utbyggere og kommuner raskere kan hente inn data som er relevante for den enkelte byggesaken, vil vi på sikt kunne få en mer effektiv og bedre opplyst byggesaksprosess, avslutter Befring Bjørnstad.