Forslag om økning av gebyr på høring

I en høring som nå er ute, blir det foreslått å øke det årlige gebyret for sentral godkjenning fra 3 100 kroner til 3 650 kroner. Høringen har frist 17. august.

Sist endret 14.06.2023

Det er Direktoratet for byggkvalitet som sender ut høringsforslaget på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Samtidig blir det foreslått at det blir innført en årlig justering av gebyret i tråd med konsumprisindeksen.

Forslagene vil bidra til å opprettholde en forsvarlig forvaltning av ordningen gjennom kvalitativ god saksbehandling og tilfredsstillende tilsynsvirksomhet.

Den sentrale godkjenningsordningen skal være selvfinansiert, og det er en målsetning at gebyrene ikke skal overstige de gjennomsnittlige kostnadene staten har ved å drifte oppgavene knyttet til sentral godkjenning. I dag er gebyret som foretakene i ordningen betaler, lavere enn denne selvkostnaden.

I høringen blir det foreslått at endringene trer i kraft fra 1. januar 2024

Høringsfristen er 17.08.2023.

Se høringsforslaget og send inn svar