Fra TEK10 til TEK17

Byggenæringen har gitt sine innspill til hvordan dagens regelverk kan forenkles og forbedres. Se innspillene vi har fått her.

Sist endret 16.04.2015
mikrofon_620.jpg
Byggenæringen har gitt innspill til forenklinger og forbedringer av byggteknisk forskrift

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Direktoratet for byggkvalitet arbeider med en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene TEK10 i dag stiller til nybygg. Vi tar sikte på at en ny teknisk forskrift – TEK17 – skal tre i kraft i 2017.

Utvikles sammen med byggsektoren

Fremtidens regelverk skal utvikles i samarbeid med byggsektoren og være enkelt, effektivt, kunnskapsbasert og etterprøvbart. Vi har derfor bedt byggenæringen og andre interesserte aktører gi sine innspill og forslag til forenklinger og forbedringer.

Arbeidet gjøres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her finner du innspillene

(Alle innspillene i listen er lagt ut som pdf-dokumenter og åpnes i nytt vindu)

Innleggene merket med * ble presentert på innspillsmøtet som ble arrangert i Oslo 25. mars 2015.

Innleggene merket ** ble presentert på innspillsmøtet 19. mai 2015.

Presentasjonen av disse innspillene er også tilgjengelig som video.

TEK17

Direktoratet for byggkvalitet arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10).

Hensikten er å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene.

Arbeidet skjer i nært samarbeid med byggenæring og interesseorganisasjoner.