Hva er et nesten nullenergibygg?

Se opptak fra dialogmøte med aktører i byggenæringen 21. mai 2019.

Sist endret 21.05.2019

Direktoratet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg. Dette gjøres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I arbeidet vårt med definisjonen er det viktig å få synspunkter fra berørte aktører i byggenæringen. Vi inviterte derfor til dialogmøte 21. mai 2019, der vi presenterte et foreløpig modell av definisjonen av nesten nullenergibygg og fikk innspill fra salen.

Her kan du se opptak fra møtet og bla gjennom presentasjonen som ble holdt.

Har du innspill?

Fristen for å sende inn innspill har nå gått ut.

Takk for alle kommentarer og innspill til definisjonen!