Hvordan virker unntaksbestemmelsen om tilgjengelighet i små boliger?

Unntaksbestemmelsen til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift § 12-2 er evaluert.

Sist endret 28.01.2020
UUByggeBolig1055076Hovedbilde.jpg
Unntaksbestemmelsen skal bidra til at det bygges flere små og rimelige leiligheter. Nå er den andre av tre evalueringer ferdig.

Halvparten av nye boliger som har bruksareal som er mindre enn 50 kvadratmeter kan oppføres uten å oppfylle de byggtekniske kravene til tilgjengelig bolig.

Denne unntaksbestemmelsen skal bidra til at det bygges flere små og rimelige leiligheter. Direktoratet for byggkvalitet har gjennomført trinn to av tre i følgeevalueringen.

Evalueringen, som er utført av HR Prosjekt på vegne av direktoratet, har som mål å gi svar på:

  • hvordan unntaksregelen anvendes i praksis
  • hvilke effekter kravsendringene gir med tanke på byggekostnader og salgspris
  • hvordan bokvaliteten i små boenheter påvirkes for ulike brukergrupper
  • hvordan begrepet bokvalitet kan defineres

Evalueringen viser at utbyggere i økende grad benytter unntaksregelen. De generelle boligkvalitetene, med unntak av tilgjengelighetskvaliteten, er ikke funnet vesentlig forskjellige fra andre leiligheter. Det er ennå ikke mulig å se systematiske prisforskjeller på leiligheter med og uten tilgjengelighet ut over det som følger av generell kvadratmeterpris og størrelse.

Trinn tre i evalueringen gjennomføres i 2021.