Ingen endringer i lydkravene i byggteknisk forskrift

Den nye standarden om lydforhold – NS 8175:2019 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper – tas foreløpig ikke inn i byggteknisk forskrift.

Sist endret 11.10.2019
Lyd i et rom.jpg

Ifølge byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-6 første ledd, kan tilfredsstillende lydforhold «[...] oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i NS 8175:2012 [...]». Selv om denne standarden nå er revidert og formelt tilbaketrukket fra Standard Norge, er det 2012-utgaven som fortsatt gjelder. Slik vil det være til forskriftsteksten eventuelt blir endret.

Kan bygge bedre enn minstekrav

TEK angir de minstekravene et byggverk må oppfylle for å oppføres lovlig. Det er ikke noe i veien for å bygge bedre enn minstekravene i TEK.

På områder der NS 8175:2019 gir bedre lydforhold enn NS 8175:2012, kan den nye standarden brukes.

Ikke bestemt om forskriften endres

Før forskriften som refererer til 2012-standarden eventuelt blir endret, må Direktoratet for byggkvalitet ha oversikt over alle endringene i 2019-utgaven av standarden og utrede hvilke bygningstekniske og økonomiske konsekvenser den nye standarden får.

Direktoratet må utrede dette, og vi kan foreløpig ikke si om resultatet gir grunnlag for å endre forskriftsteksten.