Klimafinalistene er klare

Tre kandidater er nå klare for finalen til Statens pris for byggkvalitet. Klimatilpasning er tema for årets pris.

Sist endret 31.08.2022
Ruten bypark_Floire Daub_SPACEGROUP.png

Ruten bypark i Sandnes er en av tre finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto Floire Daub/SPACEGROUP

Thorvald Meyers gate i Oslo. Foto Ilja Hendel

Thorvald Meyers gate i Oslo er en av tre finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto Ilja Hendel

ZEB Flexible Lab_Foto Nicola Lolli.png

ZEB-laboratoriet i Trondheim er en av tre finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto: M. C. Herzog_Visualis images

Et varmere, villere og våtere klima øker faren for skader på bygninger og uteområder. Klimatilpasning handler om hvor og hvordan vi bygger. Juryen til Statens pris for byggkvalitet har nå nominert tre finalister til årets pris, som alle utmerker seg med løsninger tilpasset klimaendringene.

Må bygge innovativt og klimarobust

– Klimaendringene påvirker oss alle. Denne globale utfordringen må møtes med innsats på to fronter, redusere klimagassutslippene og samtidig tilpasse oss til de klimaendringene som allerede er her og som kommer framover. Vi må bygge innovativt, smart og klimarobust for å møte et varmere klima og mer intens nedbør, sier juryleder Bård Folke Fredriksen.

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt klimatilpasning som tema for årets pris. En del utbyggere har klimatilpasning godt implementert i sine prosjekter, men vi tror mange fortsatt er i startgropa her, sier jurylederen.

Finalistene er klare

– Det kom inn 30 forslag til årets pris. Juryen har befart fem sterke kandidater. Vi har nå landet de tre finalistene som vi mener gir god inspirasjon til bransjen, avslutter Fredriksen.

De tre finalistene er Thorvald Meyersgate i Oslo som er rustet opp til å håndtere overvann, samtidig som at gaten er bedre tilrettelagt for folk og byliv. I Sandnes er Ruten bypark blitt en attraktiv helårspark for byen og med løsninger som håndterer alt overvann lokalt. Den tredje finalisten er ZEB-laboratoriet i Trondheim, et nullutslippsbygg som også vektlegger klimatilpasning.

Fakta om prosjektene

Gateopprustning Thorvald Meyersgate i Oslo


Oslo kommune har rustet opp Thorvald Meyersgate til å møte nye behov og krav til klima,- miljø og folkehelse. Visjonen for prosjektet har vært å skape byens mest attraktive byrom for næring, byliv og trikk. Prosjektet tar utgangspunkt i Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering.

Med gjennomtenkt design og materialbruk er det etablert åpne, grønne løsninger for å lede overvann fra gaten til grøntområdene og to fordrøyningsbassenger. Overvannet ledes delvis til en vadi, en grøft med trinn og planter. I tillegg fordrøyer stauder og kirsebærtrær overvann langs gaten og skaper et bedre lokalklima med liv og farger. Deler av gaten har fått drenerende dekke med gjenbruk av gatestein. Prosjektet har gitt mer areal for fotgjengere og byliv, gatemøbler, trær og planter.

 • Byggherre: Bymiljøetaten i Oslo kommune.
 • Landskapsarkitekt: Norconsult AS.
 • Entreprenør: Isachsen Anlegg AS.

Ruten bypark i Sandnes


En tidligere parkeringsplass ved togstasjonen i Sandnes er gjort om til en attraktiv, helårlig bypark. Parken er blitt en godt tilrettelagt møteplass for barn og unge med skateanlegg, lekeplass og fontener som inviterer til lek og aktivitet. Et stort sirkelformet tak på hele 2600 kvm skjermer for regn og sol. Fra taket ledes regnvannet til i et fossefall, og alt overvann håndteres lokalt i regnbed.

Parkområdet er hevet for å ta hensyn til havnivåstigning. I oppbyggingen er det brukt stein, biokull fra hageavfall og kompost fra landbruket. Biokullet binder store mengder CO2. Det er plantet om lag 100 trær og et stort utvalg stauder som bidrar til klimatilpasning og er til glede for befolkningen.

 • Byggherre: Sandnes kommune.
 • Arkitekt: Spacegroup Superunion.
 • Landskapsarkitekt: Aros Arkitekter.
 • Entreprenør: Bjelland AS.

ZEB-laboratoriet i Trondheim


ZEB-laboratoriet i Trondheim er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et forskningslaboratorium for NTNU og SINTEF. Svært effektive regntette og luftede solceller erstatter tradisjonell taktekning, og byggets design tilpasser seg vind og vær.Et permeabelt dekke, to regnbed og øvrig grønt areal, gir en lokal fordrøyning av vannet i tillegg til et magasin. Løsningene for klimatilpasning brukes i forskning.

For å nå et lavt klimagassutslipp er det jobbet systematisk med å redusere utslippene i byggets samlede livssyklus, fra oppbygging, i driftsfasen og når bygget skal avhendes. Bygget er et eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk.

 • Byggherre: NTNU og SINTEF.
 • Arkitekt: LINK Arkitektur.
 • Entreprenør: Veidekke ASA

Fagjuryen


Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.


Prisen deles ut 18. oktober, på Byggkvalitetsdagen som er en fagdag i regi av Direktoratet for byggkvalitet.


Juryen for Statens pris for byggkvalitet er oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet for perioden 2022-2025:

 • Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, juryleder (Oslo)
 • Camilla D. Gressnes, prosess- og kvalitetssjef i COWI AS (Stjørdal)
 • Leif Tore Hanssen, divisjonsdirektør i Oslobygg KF (Tromsø)
 • Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom AS (Oslo)
 • Hildegunn Senneseth, senior interiørarkitekt MNIL i Henning Larsen (Bergen)
 • Cecilie Bjerke Skjømming, regionleder arkitektur i Asplan Viak (Kristiansand)
 • Martin Steinbekken, enhetsleder for areal- og byutvikling i Kongsvinger kommune (Kongsvinger)