Ny rapport om lading av elbil i parkeringsgarasje

RISE Fire Research har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) laget rapporten «Lading av elbil i parkeringsgarasje».

Sist endret 05.02.2020
Elbil til lading.jpg
Rapport fra RISE Fire Research viser at lading av elbiler ikke gir økt risiko for brann så lenge ladepunktet er i tråd med el-regelverket og anbefalingene for lading blir fulgt. Foto: Mostphotos.

I rapporten er det sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann, og i så tilfelle hvilke tiltak som medfører at risikonivået blir senket til et akseptabelt nivå.

Må følge regelverk og anbefalinger

RISE oppsummerer i sin rapport at det ikke er større behov for sprinkleranlegg i parkeringsgarasjer med elbil-lading enn i andre parkeringsgarasjer. De anbefaler likevel å vurdere installasjon av automatisk slokkesystem for å redusere spredningsfaren, selv om ikke regelverket krever det.

RISE slår fast i rapporten at lading av elbiler ikke gir økt risiko for brann, men det forutsetter at ladepunktet er i henhold til DSBs el-regelverk, og dessuten at anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt.

Økt risiko for brannspredning med større biler som står tettere

Rapporten påpeker også at potensialet for brannspredning til flere biler i en garasje er større i dag enn tidligere. Moderne biler, uavhengig av drivstoffkilde, har mer brennbart plast og komposittmaterialer i seg enn tidligere. Samtidig blir bilene større og står tettere, noe som kan medføre økt risiko for brannspredning mellom biler i parkeringsgarasjer. Dette var tilfelle i Kings Dock Car Park-brannen i England i 2017 og er aktualisert i Norge etter Sola-brannen tidligere i år.

Det har vært en stor økning i antall elbiler de senere årene, og 30. oktober 2019 var det registrert totalt 251 307 rene elbiler i Norge, ifølge Norsk elbilforening.

Den nye rapporten er en oppfølging av studien «Brannsikkerhet og alternative energibærere: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom» fra 2016 (RISE) og «Fullskala branntest av elbil» fra 2017 (RISE).