Hva er dokumentasjonskravene for vedovner?

Fra 1. januar 2022 må vedovner oppfylle krav til partikkelutslipp i økodesignforordning (EU) nr. 2015/1185 om varmeovner til fastbrensel (vedovner). Vedovner må også oppfylle krav i byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011.

Sist endret 13.01.2022

Produktdokumentasjon etter byggevareforordningen

Byggevarer som omsettes i Norge skal ha tilfredsstillende produktdokumentasjon etter byggevareforordningen før omsetning og bruk i byggverk i Norge. Byggevareforordningen er gjennomført i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (byggevareforskriften (DOK)).

Vedovner som omsettes i Norge skal ha:

  • CE-merke
  • Ytelseserklæring

Du finner informasjon om hvordan CE-merket og ytelseserklæringen skal utarbeides her.

Når produktdokumentasjon for vedovner skal utarbeides etter byggevareforordningen, skjer dette ved at dokumentasjonen utarbeides i tråd med den harmoniserte produktstandarden NS-EN 13240:2001. Standarden finner du på nettsiden til Standard Norge.

Denne standarden mangler imidlertid krav til partikkelutslipp fra vedovner.

Produktdokumentasjon etter økodesignforordningen om varmeovner til fastbrensel (vedovner)

Økodesignforordningen om varmeovner til fastbrensel (vedovner) fastsetter fra 1. januar 2022 krav til partikkelutslipp for vedovner. Forordningen inneholder tre ulike målemetoder for partikkelutslipp. Det er egne grenseverdier for de tre ulike målemetodene.

Forordningen er gjennomført i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften). Vedovner må også oppfylle andre krav i økodesignforskriften, som krav til CE-merking og samsvarserklæring.

I Norge er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som forvalter regelverket etter økodesignforskriften. Se mer om økodesign- og energimerkeregelverket på nettsiden til NVE.

Selv om innholdet i dokumentasjonen delvis vil overlappe hverandre, er det viktig at dokumentasjonen utarbeides på en måte som minimerer risikoen for forveksling. Dette betyr for eksempel at CE-merkene må være tydelig adskilt, og at øvrig dokumentasjon presenteres i egne ark og tabeller.