Oppfordrer kommunene til å rapportere foretak til direktoratet

Direktoratet for byggkvalitet gjør tilsyn med sentralt godkjente foretak og byggevarer på bakgrunn av innrapporteringer fra kommunene, og oppfordrer kommunene til fortsatt å innrapportere foretak og byggevarer.

Sist endret 26.04.2019
Tilsyn på byggeplass_illustrasjonsfoto_Colourbox.png
Innrapporteringer er viktig for å vurdere hvilke sentralt godkjente foretak direktoratet skal føre tilsyn med. Foto: Colourbox

Av totalt 561 innrapporteringer til direktoratet i 2018, kom 533 innrapporteringer av foretak fra kommunene. Innrapporteringene er en del av kommunenes rapporteringsplikt (jf. plan-og bygningsloven § 22-4, siste ledd).

Kommunene rapporterer vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett og advarsler til foretak til Direktoratet for byggkvalitet. Dette kan eksempelvis være:

  • alvorlig overtredelse av plan- og bygningslovgivningen
  • unnlatelse av i vesentlig grad å ivareta funksjonen som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende
  • unnlatelse av å følge pålegg om retting av avvik
  • manglende oppfyllelse av forutsetningene for ansvarsrett
  • når kravene til pålitelighet og dugelighet ikke er oppfylt
  • når foretakets faglige kvalifikasjoner ikke strekker til

Mange tips ender med tilbaketrekking av sentral godkjenning

Kommunenes innrapportering er viktig for å vurdere hvilke sentralt godkjente foretak direktoratet skal føre tilsyn med.

– I direktoratets tilsynssaker som endte med tilbaketrekking, ble 40 prosent av tilsynene startet på bakgrunn av tips og innrapportering fra kommuner. Ved tilfeldig utvalg av hvem vi fører tilsyn med, er det bare 10 prosent av sakene som avsluttes med tilbaketrekking av sentral godkjenning, sier Line M. Holmestad.

Kommunenes innrapportering brukes også når direktoratet skal behandle søknader fra foretak som ønsker å få sentral godkjenning. I tillegg er opplysninger fra kommunene viktig for oss når vi skal vurdere hvilke typer byggevarer vi skal føre produkttilsyn med.

– For at vi skal kunne gjøre en god jobb i direktoratet, er vi avhengig av informasjon fra kommunene. Vi ønsker derfor å minne om hvor viktig det er at kommunene rapporterer om mulige overtredelser, feil og mangler hos sentralt godkjente foretak, sier Line M. Holmestad, seksjonssjef for tilsyn med sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet.

– Fortsett å rapportere om foretak

– Vi vil gjerne takke for hjelpen, og samtidig oppfordre kommunene til å fortsette å rapportere inn foretak de har hatt tilsyn hos. Alle innrapporteringer blir saksbehandlet, sier Holmestad.

Tips oss om byggevarer uten tilfredsstillende dokumentasjon

Det er også viktig at kommunene rapporterer om produkter som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, dersom dette blir oppdaget gjennom tilsyn.