Over 3 millioner naboer er varslet digitalt

Siden 2018 har det vært mulig å sende digitale nabovarsler i byggesaker. Tjenesten har blitt svært populær og nå har over 3 millioner naboer blitt varslet om ulike byggesaker.

Sist endret 25.04.2023
b135a3a1-6559-41c9-9b22-7823a21c1382-w_960
Ved å velge digital nabovarsling i byggesaken, kan du spare både tid og penger. Foto: Carl Martin Nordby

– At nabovarslet sendes digitalt, innebærer store besparelser for søkere. Så langt har utbyggere og privatpersoner til sammen spart 810 millioner kroner, bare i porto. I tillegg betyr dette en effektivisering av byggesaksprosessen som gir store gevinster, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne.

Fellestjenester BYGG

Ordningen med digitale nabovarsler er del av en større satsning fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Fellestjenester BYGG er direktoratets digitale regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune.

Avdelingsdirektør Kari Befring Bjørnstad har ansvaret for digitaliseringsarbeidet i DiBK. Hun mener at flere aktører ser potensialet i de digitale løsningene, der søknadene også blir kontrollert for manglende dokumentasjon.

– Fellestjenester BYGG er utviklet sammen med leverandører i byggenæringen. I fjor ble 52 prosent av byggesøknadene fra profesjonelle aktører sendt inn via Fellestjenester BYGG. Vi håper og tror at denne andelen vil øke år for år, sier Befring Bjørnstad. 

Digital fremtid for byggenæringen

Det er kommunene som mottar og behandler søknadene som sendes digitalt. Også de ser gevinsten ved en digital byggesaksprosess. 

– Vi ser at flere kommuner gjør tiltak for å øke bruken av digitale løsninger, blant annet ved å redusere gebyret når de digitale tjenestene blir brukt eller tilby gratis digital tjeneste for privatpersoner. Med hjemmel i eForvaltningsforskriften innfører flere kommuner obligatorisk bruk av de digitale løsningene for profesjonelle søkere, kan Befring Bjørnstad fortelle.