Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2022. Årsaken er at departementet venter på arbeidet til Byggkvalitetutvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2020.

Sist endret 17.10.2019