Runder 500 000 digitale nabovarsler

Høsten 2018 innførte Direktoratet for byggkvalitet mulighet for digital nabovarsling. Nå har antall varsler sendt gjennom løsningen passert 500 000.

Sist endret 12.06.2020
Fagdirektør Kari Befring Bjørnstad_1240.jpg
Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

– Digitaliseringsarbeidet rundt byggesøknadsprosessen gir allerede store effektiviseringsgevinster, sier fagdirektør for digitalisering i DiBK. Det at løsningen er blitt så mye brukt, viser at det er behov for digitale tjenester, sier Kari Befring Bjørnstad.

Årlig behandler norske kommuner rundt 90 000 byggesøknader, og digitale nabovarsler innebærer store besparelser for søkere, som ikke lenger behøver å sende ut varsler i rekommanderte sendinger. Det er snakk om milliarder.

– Gevinstpotensialet bare for digitale nabovarsler er beregnet til 332 millioner kroner årlig i et femtenårsperspektiv – til sammen nærmere 5 milliarder kroner, sier Bjørnstad. – Den store interessen for løsningen som vi nå ser, tyder på at dette er realistiske beregninger.

Digitale nabovarsler sendes via Fellestjenester BYGG, som er en Altinn-basert valideringsportal. Fellestjenester BYGG er det største digitaliseringsløftet i DiBKs arbeid med å digitalisere byggesøknader så langt.

– Fellestjenester BYGG gjør det mulig for tredjepartsleverandører å tilby digitaliserte og delvis automatiserte tjenester for innlevering av byggesøknader, forklarer Bjørnstad. – Det er allerede seks søknadsløsninger i markedet, legger hun til. Som en konsekvens av de nye tilbudene vil direktoratets egen tjeneste for digitale byggesøknader, ByggSøk, legges ned fra oktober 2020.

Les mer om de digitale søknadsløsningene