Søker kandidater til ekspertgruppe

Europakommisjonen (DG CLIMA) søker etter representanter fra organisasjoner, fagmiljøer og industri til å sitte i en ekspertgruppe. Gruppen skal bistå med implementeringen av det europeiske systemet for klimakvoter, som også dekker utslipp fra bygg og veitransport.

Sist endret 19.04.2023

ETS, som står for Emissions Trading System er, kort forklart, det europeiske systemet for handel med kvoter for utslipp av klimagasser. ETS2 er neste fase av dette arbeidet, og denne utvidelsen av opprinnelig ETS er en vesentlig del av «Fit for 55»-pakken, der EU vil kutte 55 prosent av utslippene innen 2030.

Ekspertene skal blant annet gi råd om implementeringen av kvotehandelssystemet for bygninger, veitransport og andre sektorer. Ekspertgruppen kommer i tillegg til statenes egne representanter. I tillegg til bistand med implementeringen av den vedtatte politikken, skal ekspertgruppen blant annet være et forum for koordinering og utveksling av synspunkter på politikkområdet klima. EU-kommisjonen omtaler ekspertgruppen slik:

“The Commission expert group on climate change policy (CCEG) shall assist DG Clima in the implementation of its policies and in the preparation of delegated acts, especially in relation to the legislation adopted for the implementation of the Paris Agreement. In addition, the CCEG may assist DG Clima in the preparation of legislative proposals and policy initiatives, as well as serve as a forum for coordination and exchange of views in the policy area of climate with the Member States.”

Du kan melde interesse for deltakelse på nettsiden til EU-kommisjonen.