Søker mer kunnskap om virkninger av regelendringer

DiBK starter et langsiktig arbeid for å få mer kunnskap om hvordan regelverksendringer påvirker byggekostnadene og har invitert byggenæringen til å delta i en referansegruppe.

Sist endret 05.06.2019

Direktoratet for byggkvalitet skal utvikle metoder for å innhente data om effekter av regelverk. Dette vil være et langsiktig arbeid som bygger opp under regjeringens mål om å gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år.

- Bedre kunnskap om hvordan endringer i regelverket påvirker byggekostnadene gir et bedre grunnlag for å innrette virkemidler, slik at de bidrar til god byggkvalitet og kostnadseffektive byggeprosesser, sier direktør Per-Arne Horne i ​Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet for byggkvalitet har invitert 13 aktører fra byggenæringen til å delta i en referansegruppe for dette arbeidet.

- Arbeidet avgrenses til direkte virkninger på byggekostnadene. Vi vil kjøpe inn beregningsteknisk kompetanse og være operative i 2020. Vi ønsker å involvere byggenæringen i dette arbeidet for å få innspill til innretningen av arbeidet, fortsetter Horne.

- Vi fikk mange gode innspill på oppstartsmøtet med referansegruppen, og planlegger et nytt møte i oktober, sier prosjektleder Per-Kristian Johansen.