Spørreundersøkelse om byggenæringen i Europa

EU-kommisjonen inviterer virksomheter i bygg- og anleggssektoren til å svare på hva som hindrer flyt av varer og tjenester i det indre markedet.

Sist endret 11.07.2023

Bygg- og anleggsnæringen et av de viktigste industrielle økosystemene i Europa når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Og i likhet med Norge, er næringen i resten av Europa dominert av mange små og mellomstore bedrifter.  

Gjennom EØS-avtalen er Norge del av EUs indre marked, som blant annet innebærer fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Likevel viser tall fra EU at mer enn 90 % av all bygge- og konstruksjonsvirksomhet i EU leveres av innenlandske firmaer.

Bygg- og anleggsnæringen bruker altså i liten grad mulighetene det indre markedet gir. Dette ønsker EU-kommisjonen å gjøre noe med, og ber nå virksomheter innen bygg- og anleggsnæringen om å delta i en spørreundersøkelse.

Målet med undersøkelsen er å kartlegge muligheter for å fjerne barrierene som hindrer flyt av varer og tjenester for bygg- og anleggssektoren i det indre markedet.

Peker.svg Svar på undersøkelsen

Spørreskjemaet går ut til alle land som er del av det indre markedet.

Hvis din virksomhet ønsker å delta i undersøkelsen, kan du klikke her for mer informasjon og spørreskjema.