To millioner digitale nabovarsler

Nok en milepæl er nådd for digitaliseringen av byggenæringen.

Sist endret 22.02.2022

Norske kommuner behandler rundt 90 000 byggesøknader i året. At nabovarselet sendes digitalt, innebærer store besparelser for søkere. Nå har to millioner naboer blitt varslet digitalt.

Store gevinster

Gevinstpotensialet er stort. Blant annet slipper de som varsler å bruke tid og penger på spore naboer manuelt, og sende rekommanderte brev. Så langt innebærer digitale nabovarsler en besparelse på om lag 500 millioner kroner.

Digitale byggesaker

Ordningen med digitale nabovarsler er del av en større satsning på digitalisering fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Fellestjenester BYGG er en digital løsning for byggesøknader utviklet av DiBK. Tjenesten er utviklet sammen med leverandører i byggenæringen og tilbyr digitaliserte og delvis automatiserte tjenester for innlevering av byggesøknader. Per i dag leveres rundt halvparten av de profesjonelle byggesøknadene gjennom systemet. Bruken av nabovarseltjenesten har doblet seg siden slutten av mai 2020.

I tillegg har 60 prosent av landets kommuner har anskaffet løsningen for digital saksbehandling, eByggesak.