Trygg boligdugnad

Per-Arne smal

Det trengs utleieboliger i Norge, og vi er avhengige av at privatpersoner leier ut ledige kvadratmetere. Samtidig må vi passe på at alle bor trygt og godt.

Sist endret 21.08.2023

Av direktør Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet

Denne kronikken sto først på trykk i Kommunal Rapport, torsdag 17. august 2023.

Det ropes varsko. Flyktningstrømmen som følge av krigen i Ukraina, har gjort at behovet for utleieboliger er større enn vanlig. Samtidig bygges det mindre. Mange kommuner melder om mangel på boliger, og noen sier at de ikke klarer å ta imot flere flyktninger. Ikke nok med det. Nå jakter også et nytt kull med førsteårsstudenter etter et krypinn.

Pilene peker nedover

Jeg har ikke svarene på hvordan boligmangelen kan løses, men ser, som mange rundt meg, at tallenes tale er dyster lesning. 

I den årlige kommune-stat-rapporteringen, KOSTRA, melder kommunene om en nedgang i antallet byggesøknader på 16 prosent for 2022. Nedgangen vises også tydelig hvor mye som bygges nå. Antallet nye boliger hvor bygging er satt i gang, har sunket dramatisk. Det har ikke blitt bygget mindre siden finanskrisen i 2008.

Dugnad

Situasjonen kan avhjelpes noe med den boligmassen vi allerede har. Vi vet at det finnes mange ledige kvadratmeter i privat eie, som med fordel kan bli bebodd. I samarbeid med Kommunal- og distriksdepartementet og Husleietvistutvalget har Direktoratet for byggkvalitet utviklet nettsiden boligdugnaden.no. Her informerer vi boligeiere om hva som skal til for å bli utleier på privatmarkedet, enten de har et ekstra rom, en leilighet eller kanskje en sentralt beliggende fritidseiendom å leie ut. 

Studenter trenger vanligvis ikke mer enn et stort og godt rom med plass til pult, oppbevaring og seng. Bad og kjøkken tåler mange å dele når de er i starten av 20-årene. Flyktningfamilier vil ha andre behov. Her kan alt fra små hus eller leiligheter, som kjeller- eller sokkeleiligheter, være aktuelt. 

Kommuner skal føre tilsyn

Det er vedtatt at for årene 2022 og 2023 skal kommuner prioritere tilsyn med at hybler eller boenheter er omsøkt og lovlige. Mange kommuner har til nå ikke hatt kapasitet til å følge opp om dette. Derfor, samtidig med at vi lanserer en boligdugnad, har direktoratet bedt kommunene om å bli med på en tilsynskampanje. Kampanjen skal gå av stabelen tidlig i september, når også studentene har inntatt leiemarkedet. 

Her kan det kanskje se ut som vi trykker på gasspedalen og bremser på samme tid. Det gjør vi ikke, men vi prøver å ha to tanker i hodet samtidig. Vi oppfordrer altså privatpersoner til å leie ut, samtidig som vi veileder kommunene i å holde tilsyn med utleieboliger. På den måten kan vi sikre at de som leier får et trygt sted å bo, med godkjente rømningsveier og et godt inneklima.

En god tommelfingerregel for private eiere kan være; hvis du kan svare «ja» på spørsmålet om du ville latt en slektning eller god venn bo i dine ledige kvadratmetere, er sjansen stor for at du på lovlig vis kan leie ut, og bli en av bidragsyterne til boligdugnaden.