Vil at kommunene sjekker hybler

Direktoratet for byggkvalitet vil at alle landets kommuner skal ta et krafttak for å sjekke at hybler og utleieboliger er gode nok.

Sist endret 03.01.2023
Kvinne maler vegg i stue_oppussing_bolig_Foto Carl Martin Nordby.jpg
DiBK oppfordrer kommunene til å sette søkelyset på gode boforhold. Foto: Carl Martin Nordby

Direktoratet sender i disse dager ut brev til alle landets kommuner med en oppfordring om å bli med på en nasjonal tilsynskampanje i 2023. Det vil si at kommunene sjekker, gjerne på bakgrunn av tips eller varsler, at reglene er fulgt når noen har bygget hybel eller annen type utleiebolig.

Mangel på hybler

Situasjonen varierer alt etter hvor man befinner seg i landet. I noen byer og tettsteder er det overskudd av hybler og andre type utleieboliger. Andre steder er det så stort press på markedet for utleieboliger at flere opplever å måtte ta til takke med lav kvalitet til en høy pris.

- Stor pågang på utleiemarkedet er ingen unnskyldning. Alle har rett på en trygg bolig som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift, slik som godkjente rømningsveier, størrelse på rommene og andre forhold som berører inneklima, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne.

Prioriterte tilsyn

Fra 1. januar 2022 bestemte regjeringen at kommunene skal prioritere å føre tilsyn med om hybler eller leiligheter er omsøkte og lovlige. Direktoratet vil nå at landets kommuner blir med på en kampanje som setter søkelys på gode og trygge boforhold. Målet er at flere skal føre tilsyn med leiligheter og hybler, og at de setter inn et ekstra gir tidlig høst 2023, når mange studenter igjen er på hybeljakt.

- Det er stor forskjell mellom kommuner når det gjelder kapasitet og rutiner for å føre tilsyn. Derfor varsler vi allerede nå at høsten 2023 blir viktig. Vi står klare til å gi råd til kommunene. Det er fullt mulig å føre tilsyn på måter som ikke er for ressurskrevende, sier Per-Arne Horne.

Direktoratet vil utover våren publisere veiledningsmateriell og hjelpemidler til bruk for kommunene, som skal gjøre det enklere å føre tilsyn med leiligheter og hybler.