Vil gjøre byggearbeider på eksisterende bygg enklere

En ny veileder med praktiske eksempel skal gjøre det enklere å navigere i regelverket for alle som arbeider med vedlikehold eller endringer på eksisterende bygninger.

Sist endret 08.02.2022
illustrasjonsbilde ombygging oppgradering.png
Den digitale veilederen forklarer sentrale begreper i regelverket om eksisterende bygg. Foto: Bjørn H. Pettersen

– De aller fleste bygningene vi kommer til å bruke 50 år fra nå, er allerede bygget. Å legge enda bedre til rette for vedlikehold og transformasjon av dagens bygningsmasse, vil være både økonomisk lønnsomt og bærekraftig, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Ombygging eller vedlikehold?

Nå lanseres eksempelveilederen Arbeid på eksisterende bygg for de som skal utføre arbeid på eksisterende bygg. Veilederen er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Den digitale veilederen forklarer sentrale begreper i regelverket om eksisterende bygg: hovedombygging, vesentlig endring, vesentlig reparasjon og vedlikehold.

Veilederen gir eksempler på arbeid på eksisterende bygg slik at det blir lettere finne ut om arbeidet som skal gjøres er søknadspliktige og om tekniske krav gjelder. Eksemplene er alt fra mindre oppussingsarbeider, som å skifte vindu eller bytte takstein, til større arbeider, som å endre på bærekonstruksjoner.

Omfattende regelverk

– Målet med veilederen er at begrepene i regelverket som gjelder for eksisterende byggverk skal bli enklere å forstå og praktisere. Vi håper ansvarlige foretak og privatpersoner opplever at reglene blir mer forutsigbare og enklere å forholde seg til, samtidig som kommunene bruker mindre tid på veiledningsarbeid og får en mer enhetlig praksis, sier Gram.

Veilederen skal gi mest mulig praktisk og brukervennlig veiledning, og det er lagt vekt på å finne praktiske forklaringer som er nyttige for brukerne. Veilederen er utformet etter innspill fra kommuner og aktører i byggebransjen.

Her finner du veilederen: